Interaktyvi duomenų analizė

Lengvai ir greitai analizuokite duomenis įvairiais pjūviais.

 „Įsidiegus sistemą „Skaita BI“ iš visų įmonių grupės įmonių automatiškai surenkami duomenys ir tokiu būdu pateikiamos patikimos konsoliduotos ataskaitos.“

— UAB „Melga“

Kodėl Skaita BI?

Skaita BI skirtas duomenų analizei, stebėjimui ir atvaizdavimui. Jo panaudojimas leis iš visų jūsų turimų programų pasiimti tik tą dalį informacijos, kuri reikalinga verslo analizei.

Patogiausia terpė verslo analitikai

Dinaminės, interaktyvios ataskaitos

Dinaminės, interaktyvios ataskaitos, prieinamos per WEB naršyklę. Bet kurioje ataskaitoje ar grafike galima keisti atvaizduojamus rodiklius, keisti duomenų atvaizdavimo detalumą pagal bet kurį pjūvį.

Universalūs duomenų pjūviai

Viena pardavimų ataskaitos forma jums gali atvaizduoti visus įmanomus pjūvius: prekes, prekių grupes, tipus, prekybos tinklus, miestus, klientus ir jų segmentus, tiekėjus ir t.t. Tam nereikia kurti naujų ataskaitų ar iš anksto numatyti visų atvaizdavimo poreikių.

Daugiametė nauda įmonei

Skaita BI suteiks naujas galimybes visiems, kam svarbi aktuali informacija – nuo įmonės vadovų iki atskirų sričių vadybininkų ir specialistų.

Greitas įdiegimas

Programuotojų patirtis leidžia vos per kelias dienas sukurti pirmąsias analitines ataskaitas vartotojams.

Intuityvi vartotojo sąsaja

Intuityvi vartotojo sąsaja lengvai ir greitai leidžia rasti svarbiausius duomenis ir analizuoti juos įvairiais būdais.

Programos lankstumas

Keičiantis verslo poreikiams, vartotojams nereikia kreiptis į IT specialistus atlikti pakeitimų – Skaita BI pokyčius atliks patys – be jokio programavimo.

Pritaikyta verslo analitika

Mūsų uždavinys sukurti Jums patogią terpę verslo analitikai: Apibrėžti pagrindinius įmonės veiklos rodiklius ir pjūvius; Sukurti techninę struktūrą, saugančią apibrėžtus rodiklius ir pjūvius ir užtikrinti jų duomenų aktualumą ir šviežumą; Išmokyti jus formuoti naujas ataskaitas patiems, kai tik iškyla toks poreikis.

Programos architektūra

Skaita BI – sudaryta iš keturių pagrindinių dalių:

Apie

Verslo analitika

Bet kurioje įmonėje verslo analitika egzistuoja, bet ji įprastai vykdoma intuityviu žmogiško faktoriaus būdu. Įmonėse vykstantys procesai skirtingose sistemose, skirtinguose padaliniuose, skirtingomis formomis sukaupia didelį kiekį veiklos duomenų, tačiau reta įmonė turi žinių ir įrankių, leidžiančių apjungti visus duomenis ir stebėti svarbiausius veiklos rodiklius.

Dažniausiai pasitenkinama statinėmis ataskaitomis iš kurių sunku daryti verslo valdymui reikalingas išvadas.

Verslo analitika

Standartiniai moduliai

Siūlome standartinius sprendimus (ataskaitas), sukurtus šio įrankio pagalba, taip pat greitai pritaikome įrankį tik Jūsų specifinių poreikių patenkinimui.

 • Balansas
 • Laisvieji pinigų srautai
 • Pelno – nuostolių ataskaita
 • Pardavimų dinamika
 • Pagal atsakingus asmenis ir partnerius
 • Pagal partnerius ir prekių grupes
 • Pagal prekių grupes ir prekes
 • Pelningumo ataskaitos-partneriai-prekių grupės
 • Pelningumas
 • Tiekėjų prekių apyvarta
 • Prekių likučiai sandėliuose einamajai datai (pagal tiekėjus
 • Skolos pagal sąskaitas
 • Skolos datai
 • Skolų dinamika

Apie

Biudžetavimas

Su  biudžetavimo  moduliu bet kokiam valdymo objektui sudarysite biudžetą. Biudžeto  įgyvendinimą  ir kontrolę vykdys programa.  Kadangi duomenys bus pildomi automatiškai pagal apskaitos ir bet kokią kitą jūsų naudojamą programą, pvz.Exel ,programa palygins planą su faktu,  jums beliks analizuoti  ir įvertinti  nuokrypius nuo plano .  Programoje taip vienu metu galima naudoti ir analizuoti maksimalų ir minimalų biudžetus vienu metu.

Biudžetavimas

Standartiniai moduliai

Biudžetų įvedimas  ir valdymas pagal:

 • Pagal sąskaitas, pelno nuostolio ataskaita.
 • Pagal asmenis, padalinius.
 • Pagal prekes, prekių grupes.
 • Klientus, tiekėjus.

Apie

Konsolidavimas

Konsoliduota finansinė atskaitomybė – tai dviejų ir daugiau įmonių, susijusių juridiškai ir finansiškai, bendra ataskaita.

Neretai vietoj vienos didelės įmonės yra sukuriama keletas mažesnių įmonių, kurios yra juridiškai savarankiškos, bet tarpusavyje ekonomiškai susijusios su padaliniais.

Konsolidacijos idėja yra gana paprasta, tačiau ją parengi nėra taip paprasta. Tarkim viena įmonė (motininė) valdo kitą įmonę (dukterinę). Tuomet iškyla poreikis sudarinėti bendrą finansinę atskaitomybę, kuri leistų gauti bendrą vaizdą apie visos grupės finansinę būklę ir veiklos rezultatus.

Bet tuo pačiu kiekviena iš šių įmonių privalo tvarkyti ir savo operacijų atskirą buhalterinę apskaitą ir pateikti rezultatus finansinėje atskaitomybėje. Motininėje ir dukterinėse įmonėse gali nesutapti sąskaitų planai, prekių grupės ir kt. parametrai. Tie patys darbuotojai gali dirbti keliose grupės įmonėse.

Tuomet duomenų apjungimas į bendras ataskaitas tampa sudėtingu ir brangiai kainuojančiu procesu.

Konsolidavimas

Video pristatymas

Konsolidavimas

Standartiniai moduliai

Biudžetų įvedimas  ir valdymas pagal:

 • Pardavimai (eliminuojant ir neeliminuojant tarpusavio pardavimus)
 • Pinigų srautai (tarp įmonių)
 • Pelno-nuostolio ataskaita
 • Pirkimai-pardavimai (tarp įmonių)

Apie

Rodikliai

Rodiklių pagalba įvertinama esama verslo padėtis, nustatomos finansinės plėtros galimybės.

Rodikliai tai verslo rizikos valdymas kasdienėje veikloje.

Rodiklių pagalba nustatoma verslo vertė, įvertinamas finansinis stabilumas, prognozuojamos kreditų gavimo galimybės.

Rodiklių pagalba galima ne tik pagrįsti sprendimus, bet ir apsisaugoti nuo klaidų.

Tinkamai parinkti finansiniai rodikliai padeda greitai pastebėti silpnas verslo vietas.

Išmanant rodiklius nesunkiai galima pamatyti prastos situacijos priežastis.

Tinkamai naudojant rodiklius galima sumažinti neigiamas pasekmes.

Verslo analitika

Standartiniai moduliai

Siūlome standartinius sprendimus (ataskaitas), sukurtus šio įrankio pagalba, taip pat greitai pritaikome įrankį tik Jūsų specifinių poreikių patenkinimui.

Padeda savininkams/investuotojams įvertinti įmonės naudingumą.

Bendri pelningumo rodikliai.

 • Veiklos pinigų srautų santykis su pardavimais
 • EBITDA pelningumas
 • Bendrasis pelningumas
 • Veiklos (EBIT) pelningumas
 • Ikimokestinis (EBT) pelningumas
 • Grynasis pelningumas

Papildomi pelningumo rodikliai.

 • FIV pelningumas
 • Kitos veiklos pelningumas

Turto pelningumo rodikliai.

 • Veiklos pinigų srautų santykis su turtu
 • Pastovaus kapitalo pelningumas (ROCE)
 • Turto pelningumas (ROA)

Nuosavybės pelningumo rodikliai.

 • Veiklos pinigų srautų santykis su nuosavu kapitalu
 • Investicijų pelningumas (ROI)
 • Nuosavybės pelningumas (ROE)

Grynojo pelno ir pardavimų vienam darbuotojui rodikliai parodo vieno iš vertingiausių resursų panaudojimą.

 • Grynasis pelnas vienam darbuotojui, tūkst.LT
 • Pardavimai vienam darbuotojui, tūkst.LT

Apibūdina lėšų judėjimą įmonės veiklos cikluose.

Turto ir trumpalaikio turto elementų apyvartumo rodikliai.

 • Turto
 • Atsargų
 • Žaliavų ir komplektavimo gaminių
 • Nebaigtos gamybos
 • Pagamintos produkcijos
 • Pirktų prekių, skirtų perparduoti
 • Išankstinių apmokėjimų
 • Nebaigtų vykdyti sutarčių
 • Pirkėjų įsiskolinimo
 • Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolų
 • Kitų gautinų sumų
 • Kito trumaplaikio turto
 • Pinigų

Apyvartinio kapitalo apyvartumo rodiklis.

 • Apyvartinio kapitalo (1 Pardavimai / AK)
 • Apyvartinio kapitalo (2 PK / IT)

Įsipareigojimų ne finansinėms institucijoms ir tiekėjamas apyvartumo rodikliai.

 • Kitų TĮ ne finansinėms institucijoms
 • Skolų tiekėjams

Pinigų ciklas – kiek DIENŲ įmonės pinigai būna atsargų, pirkėjų skolų formoje ir kaip tam panaudojamos tiekėjų lėšos.

 • Pinigų ciklas
 • Atsargų apyvartumas
 • Pirkėjų įsiskolinimo padengimas
 • Tiekėjų sąskaitų apmokėjimas
 • Veiklos ciklas

Parodo įmonės gebėjimą vykdyti trumpalaikius ir ilgalaikius įsipareigojimus.

Likvidumo rodikliai parodo įmonės galimybes padengti trumpalaikius įsipareigojimus savo apyvartiniu turtu.

 • Einamojo likvidumo
 • Kritinio likvidumo
 • Absoliutaus likvidumo

Trumpalaikio mokumo rodikliai.

 • Trumpalaikio įsiskolinimo
 • Apyvartinio kapitalo

Ilgalaikio mokumo rodikliai.

 • Bendrasis skolų
 • Pastovaus mokumo
 • Ilgalaikių skolų
 • Ilgalaikių skolų apdraustumo

Rodikliai parodo įmonės gebėjimą vykdyti įsipareigojimus savo veiklos rezultatais.

 • Skolų santykis su veiklos pinigų srautais
 • TĮ santykis su veiklos pinigų srautais
 • Skolų santykis su EBITDA
 • Skolų grąžinimo naštos
 • Skolų grąžinimo

Palūkanų padengimo rodikliai parodo įmonės galimybes vykdyti reguliarius įsipareigojimus bankams.

 • Palūkanų padengimo (1 GP / Sumokėtos palūkanos)
 • Palūkanų padengimo (2 EBITDA / Sumokėtos palūkanos)

Parodo kiek įmonė vertinga kaip nuosavybės/investavimo objektas.

Rodikliai kurie parodo įmonės vertę savininkų/investuotojų požiūriu.

 • Įmonės kapitalizacija, tūkst.LT
 • Verslo vertė, tūkst.LT
 • Veiklos pinigų srautas, tūkst.LT
 • Nuosavybės pelningumas (ROE)
 • Verslo vertės ir pardavimų santykis
 • Akcijos buhalterinė vertė
 • Akcijos tikrosios vertės
 • Akcijos rinkos kainos ir pelno santykis (P/E)
 • Akcijos kainos ir pardavimų santykis
 • Grynasis pelnas vienai akcijai
 • Veiklos pelnas 1-ai akcijai
 • Veiklos pinigų srautas tenakntis 1-ai akcijai

Dividendų vertės rodikliai.

 • Dividendai vienai akcijai
 • Dividendų išmokėjimo
 • Dividendų pajamingumo

Sėkmės istorijos

Ką pasiekė įmonės, įsidiegusios programą Skaita BI? Gal kita sėkmės istorija - Jūsų?

Prototechnikos sprendimus sėkmingai naudoja:

Registracija bandomajai versijai

Turite klausimų? Reikalinga konsultacija? Kiekvienos įmonės procesai ir poreikiai skirtingi – pasikalbėkime apie iššūkius Jūsų versle.