Gali tai, ko negali kiti

Verslo valdymo sistema – greitų pokyčių verslui.

Kodėl EUROSKAITA?

Ne tik apskaitos programa

Milžiniškas funkcionalumas

30+ metų patirtį turintis milžiniškas funkcionalumas ir išplėstinės integracijos galimybės leidžia sistemą lengvai pritaikyti kiekvienam verslo poreikiui, o ne atvirkščiai. 

Individualių modifikacijų platforma

Unikali apskaitos programos architektūra ir dinaminių įskiepių posistemė leidžia greitai ir itin giliai atlikti individualias modifikacijas: pakeisti ar papildyti programos logiką, sukurti naują funkcionalumą.

Paveldima architektūra

Kad ir kaip stipriai modifikuota verslo valdymo ir apskaitos programa bebūtų, individualūs sprendimai lengvai ir mažiausiais kaštais suderinami su visa tiražuojamos programos versijos patirtimi.

Prekių partijų valdymas

Galimybė stebėti ir kontroliuoti sandėlio vertybių judėjimą partijų lygmenyje ir užtikrinti prekių kilmės atsekamumą, lengvai panaudoti prekių partijas pardavimo, gamybos, perkėlimo, nurašymo, savikainos keitimo operacijose registruojant jų savikainas.

Visa apimanti gamyba

Gamybos valdymas apima visą gamybos ciklą: nuo technologinių operacijų, gamybos planavimo, žaliavų poreikio prognozavimo, medžiagų atidavimą gamybai iki gamybos fiksavimo ir vykdymo kontrolę bei savikainos fakto skaičiavimų.

Optimaliam atsargų lygiui sandėlyje

Prekių poreikio prognozavimo įrankis automatizuoja užsakymo tiekėjams ir žaliavų atidavimo į gamybą operacijas, atsižvelgdamas į likučius sandėlyje, prekes kelyje, klientų jau užsakytas prekes, min/max likučių kiekius kiekvienai prekei arba jų grupei ir 50+ kitų kriterijų.

Unikalus kainodaros valdymas

Kompleksinis kainodaros ir nuolaidų valdymo mechanizmas leidžia automatizuotai ir dinamiškai taikyti skirtingas kainas ir nuolaidas skirtingiems klientams skirtingu metu.

Verslo analitikos įrankis

Priežiūros sutarties laikotarpiu naudokitės apskaitos programoje integruotu Excel PivotTable funkcionalumu – “Verslo pjūvių naršykle”, kuri leidžia laisvai ir greitai programos lentelėse naršyti, sumuoti, rūšiuoti ir grupuoti visą informaciją.

Automatinis savikainos keitimas

bet kurioms pajamuotoms prekėms. Ši programos galimybė leidžia matyti tikslius apskaitos duomenis, greitai, lengvai ir be klaidų registruoti gaunamus dokumentus.

Lankstumas be programavimo

Galimybė minimaliomis pastangomis, be papildomų programavimo darbų papildyti tiekimo, prekybos, gamybos veiklų procesus naujomis darbo procesui reikalingomis operacijomis, duomenų lentelėmis, įvedimo formomis ar ataskaitų sąrašais.

Daugiasluoksnė architektūra

Daugiasluoksnė verslo valdymo ir apskaitos programos serverio architektūra suteikia galimybę lengvai tobulinti programą atskirų sluoksnių lygmenyse.

100% atviras kodas

dirbantis su SQL duomenų bazėmis, suteikia galimybę kitiems gamintojams ir pačiam vartotojui išsamiai suprasti ir prisidėti prie šios verslo valdymo sistemos tobulinimo.

Daugiau darbų vienu metu

Buhalterinės apskaitos programoje įgyvendinta MDI vartotojo sąsaja įgalina vienu metu paleisti daug skirtingų darbų.

Duomenų manai su išore

Lengvai ir greitai keiskitės dokumentais ir duomenimis su skirtingomis išorinėmis sistemomis.

Klientų patirtys

Jau daugiau nei 30 metų virš 1000 klientų pasitiki Prototechnika. Gal kita sėkmės istorija – Jūsų?

Technologiniai pranašumai

Technologiniai pranašumai apima viską: nuo pažangios vartotojo sąsajos iki plačių integracijos galimybių. Tai yra tai, ko reikia, kad verslo valdymo sistema tarnautų Jums, o ne atvirkščiai.

Komandos nariai naudoja išmaniąją technologiją verslo valdymo sistemos tobulinimui: vienas asmuo dirba su kompiuteriu, kitas bendradarbiauja prie lentos su diagramomis, o trečias stebi procesą.

Daugiau darbų vienu metu

Buhalterinės apskaitos programoje įgyvendinta MDI vartotojo sąsaja įgalina vienu metu paleisti daug skirtingų darbų.

100% atviras kodas

Dirbantis su SQL duomenų bazėmis, suteikia galimybę kitiems gamintojams ir pačiam vartotojui išsamiai suprasti ir prisidėti prie šios verslo valdymo sistemos tobulinimo.

Lankstumas be programavimo

Galimybė minimaliomis pastangomis, be papildomų programavimo darbų papildyti tiekimo, prekybos, gamybos veiklų procesus naujomis darbo procesui reikalingomis operacijomis, duomenų lentelėmis, įvedimo formomis ar ataskaitų sąrašais.

Daugiasluoksnė architektūra

Daugiasluoksnė verslo valdymo ir apskaitos programos serverio architektūra suteikia galimybę lengvai tobulinti programą atskirų sluoksnių lygmenyse.

Plačios integracijos galimybės

Lengvai ir greitai keiskitės dokumentais ir duomenimis su skirtingomis išorinėmis sistemomis.

Komandos nariai naudoja išmaniąją technologiją verslo valdymo sistemos tobulinimui: vienas asmuo dirba su kompiuteriu, kitas bendradarbiauja prie lentos su diagramomis, o trečias stebi procesą.
5/5

EUROSKAITA pasirinkimą lėmė išskirtinis programos gebėjimas prisitaikyti prie mūsų besikeičiančių procesų, o ne atvirkščiai.

— Darius Matiukas

UAB “Vigesta”

Viskas, ko reikia pažangiam verslui

Standartinis funkcionalumas

Šalia išskirtinio ir lankstaus funkcionalumo verslo valdymo sistemoje rasite 25+ bazinius modulius, įskaitant ir 1000+ ataskaitų bei kitokių informacijos analizės formų. Visą šį skaičių galite patrigubinti, įsigydami papildomus modulius: Verslo pjūvių naršyklę, GPAIS – pakuočių apskaitą, SAF-T duomenų rinkmeną ir daug kitų.

 • Įmonės atributai. Apskaitos periodai.
 • Pagrindiniai sąrašai: Prekės, Partneriai, Sandėliai, įmonės Kasos, įmonės Atsiskaitomosios sąskaitos, Mūsų asmenys, Matavimo vienetai, Prekių grupės, Prekių tipai, Partnerių kategorijos, Bankai, Partnerių A/S, Partnerių atstovai, Mokesčiai, Pristatymo būdai ir t.t.
 • Sąskaitų planas. PSG.
 • Modulis ‘Bendrasis Žurnalas’
 • Automatinis operacijų perkėlimo į Bendrąjį žurnalą serveris
 • Pagrindinės BOŽ ataskaitos – Didžioji knyga, Operacijų žurnalas, Sąskaitų aktyvumas, Sąskaitų aktyvumas pagal partnerius, Pelno ataskaita, įvairios Balanso ataskaitos.

Pirkimų valdymo modulyje registruojamos visos operacijos, kurių tipai susiję su pirkimais – atsargų pirkimai, pirkimų grąžinimai, užsakymai tiekėjams, vidiniai užsakymai  ir t.t.

 • Pirkimai gali būti generuojami pagal įvestus Užsakymus tiekėjams.
 • Vidinis Užsakymas
 • Pirkimo užsakymo atšaukimas
 • Atskaitingų asmenų pirkimai
 • Pirkimų apskaitos dokumentai: Orderiai ir Važtaraščiai.
 • Pagrindinės pirkimų apskaitos ataskaitos: Pirkimų knyga, Sandėlio apyvartos žiniaraštis ir kt.

Pardavimų valdymo  modulyje registruojamos visos operacijos, kurių tipai susiję su pardavimais.

 • Klientų Paraiškos ir Užsakymai.
 • Klientų rezervavimai, rezervavimo atšaukimas.
 • Operacijos tipas „Pardavimas2“. Dviejų vertybių pardavimų tipų naudojimas leidžia greičiau užregistruoti skirtingų tipų pardavimus (nebereikia atskirose operacijose keisti Konfigūracijos nustatymų ar korespondencijose dalyvaujančių sąskaitų). 
 • Pardavimo grąžinimai.
 • Pagrindiniai Pardavimų apskaitos dokumentai – Važtaraščiai ir PVM sąskaitos-faktūros.
 • Pagrindinės pardavimų apskaitos ir Prekybos analizės ataskaitos – Pardavimų knyga, Prekių pardavimai,  Prekių apyvartos žiniaraščiai, Geriausi partneriai, Pelningiausios ir Apyvarčiausios prekės, Nuostolingos prekės ir Nuostolingi pardavimai ir kt.

Pardavimų valdymo  modulyje registruojamos visos operacijos, kurių tipai susiję su pardavimais.

 • Klientų Paraiškos ir Užsakymai.
 • Klientų rezervavimai, rezervavimo atšaukimas.
 • Operacijos tipas „Pardavimas2“. Dviejų vertybių pardavimų tipų naudojimas leidžia greičiau užregistruoti skirtingų tipų pardavimus (nebereikia atskirose operacijose keisti Konfigūracijos nustatymų ar korespondencijose dalyvaujančių sąskaitų). 
 • Pardavimo grąžinimai.
 • Pagrindiniai Pardavimų apskaitos dokumentai – Važtaraščiai ir PVM sąskaitos-faktūros.
 • Pagrindinės pardavimų apskaitos ir Prekybos analizės ataskaitos – Pardavimų knyga, Prekių pardavimai,  Prekių apyvartos žiniaraščiai, Geriausi partneriai, Pelningiausios ir Apyvarčiausios prekės, Nuostolingos prekės ir Nuostolingi pardavimai ir kt.

Ataskaita „Faktiniai vertybių likučiai“ – tai universali įmonės derybininko, pardavėjo ar vadybininko darbo vieta, patogus ir lengvai valdomas prekių likučių analizės įrankis.  Be išsamios informacijos apie turimų prekių likučius įmonės sandėliuose, šioje ataskaitoje pateikiami duomenys apie rezervuotus, užsakyti bei prognozuojamus prekių kiekius; prekių likučių savikaina, prekių likučių vertė, išreikšta  pardavimo kaina, pasirinktos prekės partijas ir kainas visuose Kainininkuose  ir t.t.

Pinigų modulyje registruojamos operacijos, kuriose dalyvauja įmonės Kasos arba Atsiskaitomosios sąskaitos. Registruojami pinigų gavimai ir išdavimai, o šių operacijų korespondentais gali būti Partneris, Asmuo, Kasa, A/S ar konkreti Sąskaitų plano sąskaita.

 • Pagrindinės Pinigų apskaitos ataskaitos – Kasos knyga, Atsiskaitomosios sąskaitos žiniaraštis, Pavedimų žurnalas.
 • Ataskaitų bibliotekos ataskaita „Kasų žurnalas“.
 • Ataskaita “Avansų apyskaita”
 • Modulis „Pinigai kelyje“ skirtas registruoti atsakingų įmonės darbuotojų atsiskaitymus grynaisiais pinigais už įmonės ribų.

Valiutų modulyje registruojamos visos įmonės apskaitoje naudojamos valiutos. Čia įvedami valiutų kursai, peržiūrimi valiutų santykiai. Valiutų kalkuliatorius skirtas valiutų konvertavimui – galite greitai apskaičiuoti, kokią suma viena valiuta atitinka įvesta suma kita valiuta nurodytos dienos kursu.

Šis modulis skirtas įmonės išlaidų apskaitai – jame registruojami Įmonės ar Asmenų pirkimai, nesusiję su atsargų ar ilgalaikio turto pirkimu, tame tarpe trumpalaikio turto bei mažaverčio inventoriaus pirkimai. Be to, šiame modulyje registruojamos operacijos, kurioms nurodomi atidėti išlaidų nurašymai, o vėliau atliekamas sąnaudų pripažinimu.

 • Pagrindinės Išlaidų apskaitos ataskaitos

Šis programos modulis skirtas įvairių mokesčių ir baudų paskelbimui. Šiame modulyje registruojamos nepiniginės ir neprekybinės operacijos su partneriais. Skirtingiems mokesčiams skirti atskiri operacijų tipai – PVM, Pelno mokestis, Sodra(darbuotojai)3%, Turto mokestis ir t.t.

 • Mokesčių paskelbimo modulyje registruojamos operacijos ypatingos tuo, kad joms automatiškai generuojama sąskaitų korespondencija gali būti lengvai koreguojama – tai patogu, įvykus mokesčių tvarkos pakeitimams.
 • ‘Grąžintino PVM’ tipo operacija skirta grąžintino PVM paskelbimui ir operacijoje nurodyto partnerio įsiskolinimo jūsų įmonei padidinimui.

Ilgalaikio turto apskaitai skirtame modulyje registruojamos ilgalaikio turto kortelės, fiksuojami ilgalaikiam turtui priskirti inventoriniai numeriai, atliekami ilgalaikio turto nudėvėjimai ir kiti veiksmai su IT kortelėmis ar atskirais IT inventoriniais numeriais – pardavimai, nurašymai, remontai ir t.t.

 • Ilgalaikio turto apskaita pagal Asmenis ir Vietas. 
 • Ilgalaikio turto Remonto kaštų registravimas.
 • Ilgalaikio turto nudėvėjimo metodo keitimas.
 • Ilgalaikio turto nudėvėjimo informacijos keitimas.
 • Ilgalaikio turto nudėvėjimų stabdymas, pratęsimas.
 • Pagrindiniai Ilgalaikio turto apskaitos dokumentai
 • Pagrindinės Ilgalaikio turto apskaitos ataskaitos

Šiame modulyje registruojamos visos operacijos, kurios negali būti užregistruotos visuose kituose programos moduliuose. 

Apskaitos programoje sukurti specialūs operacijų tipai, skirti įvesti likučiams  – Kasų ir A/S, atsargų įmonės sandėliuose, klientų skolų ir įmonės įsiskolinimų tiekėjams, ilgalaikio turto ir t.t.

Operacijų kopijavimo įrankis leidžia kurti naujas operacijas kopijuojant anksčiau įvestų operacijų informaciją – tai ženkliai pagreitina operacijų registravimą, be to, apsaugo nuo duomenų įvedimo klaidų.

 • Operacijų akceptavimas. Automatinis akceptavimas ir pavienių operacijų akceptavimas bei akceptavimo atšaukimas.
 • Operacijų Informacijos langas.
 • Paveldėjimas operacijose.
 • Pagrindinės operacijų valdymo ataskaitos – Įvairūs žurnalai, Operacijų vykdymas, kt.

Pirkimų valdymoPardavimų valdymo, Pinigų, Išlaidų modulyje ir Mokesčių paskelbimo moduliuose įvestos operacijos keičia klientų skolų bei įsiskolinimų tiekėjams bendrąsias sumas. Jeigu norite sekti atsiskaitymus už kiekvieną atskirą operaciją – naudokitės PP atsiskaitymų moduliu. Jame dengiamos konkrečios skolą ar įsiskolinimą sugeneravusios operacijos. Operacijos, didinančios skolą, yra dengiamos operacijomis, mažinančiomis skolą, ir atvirkščiai. 

 • Skolų suderinimo akto formavimas ir spausdinimas.
 • Pagrindinės ataskaitos apie atsiskaitymus su tiekėjais ir klientais

Naudojantis programoje esančiu Savikainos keitimo moduliu įsigytų prekių savikaina gali būti pakeista (padidinta) dėl muito, draudimo, transporto, akcizo ir įvairių kitų išlaidų. 

 • Savikainos keitimas prekių grupėms. 
 • Savikainos mažinimas (Credit Note). Programoje yra galimybė sumažinti anksčiau užpajamuotų prekių savikainą. 

Atliekant valiutinių sąskaitų likučių koregavimą apskaičiuojamos įmonės pajamos bei sąnaudos, atsiradusios dėl valiutų kurso pasikeitimo. Koreguojant valiutinių sąskaitų likučius, šių sąskaitų likutis perskaičiuojamas koregavimo operacijos datos kursu. Skirtumas, susidaręs dėl valiutų kurso pasikeitimo, užfiksuojamas įmonės pajamose arba sąnaudose.

Atliekamas turimų Apskaitos blankų užregistravimas, taip pat gali būti registruojamas Apskaitos blankų išdavimas asmenims, priskyrimas operacijoms, grąžinimas ar sugadinimas. Apskaitos blankų spausdinimas.

 • Apskaitos blankų veiksmai – įrankis, leidžiantis greičiau ir patogiau atlikti operacijoms priskirtų apskaitos blankų pakeitimą. 
 • Apskaitos blankų kodų generavimo ribojimas. Tai įrankis, leidžiantis riboti Apskaitos blankų naudojimą atskiriems Vartotojams, Vartotojų grupėms ar įmonės Padaliniams. 
 • Ataskaita „Apskaitos blankų panaudojimas“.
 • Gaunamų ir Siunčiamų sąskaitų registras.

Inventorizacijų modulis skirtas faktinių prekių kiekių įmonės sandėliuose ir apskaitos duomenų sulyginimui bei gautų rezultatų užregistravimui.

Kiekvienai Inventorizacijai gali būti spausdinami dokumentai – Inventorizacijos lapai ir Inventorizacijos rezultatai/ Pateikiamos ir spausdinamos skirtingos ataskaitos. 

Programos lentelėse esančių įrašų atranka ir paieška atliekama pagal bet kurio lauko reikšmę, naudojantis įrankiu F7. Be to, gali būti atliekama greitoji lentelės įrašų atranka pagal bet kurio stulpelio reikšmę (F8) ir kontekstinė įrašų atranka nurodant sąlygas kelių stulpelių reikšmėms (Ctrl,Ctrl).

Greitos paieškos įrankis (F4) naudojamas užpildymui programos laukų, kurių reikšmė pasirenkama iš sąrašo. Naudojantis šiuo įrankiu tokie laukai užpildomi greičiau ir patogiau. 

Duomenų analizės ir modeliavimo įrankis leidžia analizuoti programos Ataskaitose bei Prekių ir Partnerių sąrašuose pateiktus duomenis, naudojant Papildomus filtrus. 

Sąrašų konstruktorius leidžia vartotojui modeliuoti programoje matomus sąrašus – t. y., vartotojas gali pasirinkti, kokia informacija turi būti pateikiama konkrečiuose programos sąrašuose. Konstruojant sąrašus optimizuojamas juose pateikiamų duomenų kiekis ir šių duomenų pateikimo greitis. 

Sąrašų konstruktorius leidžia sudaryti ne vieną, bet kelis to paties sąrašo variantus: siauresnį – duomenų pasirinkimui operacijose – ir platesnį – informacijos analizei.

Ataskaitų vykdymas nestabdant darbo. Ši programos galimybė leidžia generuoti ataskaitas nestabdant programos darbo. Pradėjus formuoti vieną ataskaitą programa „neužmiega“,  vartotojas gali tęsti darbą su programa. Taigi, tokiu būdu galima generuoti ir kelias programos ataskaitas vienu metu.

 • Ataskaitų grafikai.  
 • Ataskaitų redaktorius (skirtas ne Excel tipo ataskaitoms). 
 • Excel tipo finansinių ataskaitų modeliuotojas „Skaita-rezultatai“ leidžia kurti finansines ataskaitas, surenkančias duomenis iš Jūsų firmos sąskaitų likučių.
 • Ataskaitų bibliotekos bazė. Šalia standartinių programos ataskaitų galima turėti neribotą papildomų ataskaitų skaičių.
 • Balanso ataskaitų eksportas į FormFiller.

Apskaitos programos modulyje „Vartotojų teisės“ yra aprašomi visi programos vartotojai, nurodomi jų slaptažodžiai bei atskirų vartotojų teisės (tam tikros informacijos matymas, redagavimas, įvedimas, panaudojimas ir t.t.).  

Analizuojant programos duomenis galima matyti, kuris vartotojas atliko konkrečios operacijos ar įrašo įvedimą ar redagavimą. Be to, buhalterinės apskaitos programa gali registruoti kiekvieno vartotojo darbo su programa laiką.

Galimybė matyti operacijų ir sąrašuose esančių duomenų redagavimo istoriją. Kiekvienam konkrečiam įrašui redagavimo istorijoje išsaugojama informacija apie tai, kas (kuris vartotojas) ir kada (data, tikslus laikas) šį įrašą įvedė ir taisė. Jeigu įrašas buvo redaguojamas kelis kartus, redagavimo istorijoje matoma informacija apie visus atliktus įrašo taisymus.

Galimybė programoje įsivesti Prekių bei Sąskaitų pavadinimus skirtingomis užsienio kalbomis ir naudoti šiuos pavadinimus spausdinant įvairius dokumentus. Apskaitos programoje pateikiamas spausdintinių formų vertimo įrankis. 

Tai i.MAS elektroninis sąskaitų faktūrų posistemis, per kurį teikiami gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenys, teikiamos e. paslaugos.

Sąskaitų faktūrų duomenys i.SAF posistemiui gali būti pateikiami dviem būdais: 

 • Tiesiogiai (rankiniu būdu) įvedant duomenis į i.SAF posistemį per naudotojo sąsają. 
 • Į i.SAF posistemį įkeliama XML formato SAF rinkmena, suformuojama iš apskaitos programoje esančių duomenų.

Vitrina – operacijų informacijos peržiūrai ir jos valdymui skirtas langas.

Vitrinos langas leidžia ženkliai sumažinti atliekamų veiksmų skaičių, suteikia galimybę vienu metu ekrane matyti daugiau aktualios informacijos. Šis langas gali būti visada matomas ekrano dešinėje, šalia aktyvaus (darbinio) programos lango.

Galėsite nuskenuoti visu dokumentus ir įkelti į apskaitos programos EUROSKAITA duomenų bazę . Dokumentai priskiriami atitinkamiems partneriams, prekėms, asmenims, kurie yra susiję su įkeliamu dokumentu.

Darbuotojai gali greitai surasti reikiamą dokumentą programoje EUROSKAITA pagal partnerį, metus, dokumento numerį ar kitą užpildytą prie prisegto dokumento informaciją.

Dokumento nebereikia ieškoti segtuvuose arba archyve. Taip kiekvieną kartą sutaupysite nuo 10 iki 30 min.

Intrastat ataskaitų išvežimui/įvežimui formavimas. Ataskaitų siuntimas į muitinę.

Tai i.MAS posistemis, per kurį įgaliotas rengti važtaraščius asmuo VMI teikia važtaraščių informaciją.

Važtaraščių duomenys i.VAZ posistemiui gali būti pateikiami dviem būdais:

 • Įvedant juos tiesiogiai (rankiniu būdu) į i.VAZ posistemį per naudotojo sąsają;
 • Įkeliant į i.VAZ posistemį XML formato duomenų rinkmeną, suformuojamą iš apskaitos programoje esančių duomenų. Naudojant i.VAZ dokumentų rinkmenos modulį nereikia pakartotinai registruoti tų pačių operacijų informacijos dvejose sistemose, taupomas darbo laikas ir kaštai.

Pakuočių apskaita prekių, prekių/partijų lygmenyje.

Apskaitos programoje matykite įvairių programos dalių Aprašymus ir leiskite patiems vartotojams įvesti Pagalbinę informaciją apie darbą tam tikruose programos moduliuose.

Kreditinės sąskaitos operacijos sumažina Įmonės išlaidų operacijose įvestų išlaidų sumą nekeičiant pirminių operacijų.

Greitai ir patogiai patikrinkite tam tikrus programos duomenis. Greitesnė duomenų analizė, tikslesni duomenys, efektyvesnis darbo procesas. 

Išlaidų operacijose, turinčiose Atidėtų nurašymų, dabar galima atlikti šiuos veiksmus:

1) Sustabdyti sąnaudų pripažinimą atskiriems atidėtiems nurašymams – sąnaudų pripažinimas gali būti sustabdytas vienam ar keliems atidėtiems nurašymams, nestabdant visos operacijos sąnaudų pripažinimo;

2) Pasirinktiems Atidėtų nurašymų įrašams pakeisti Sąnaudų sąskaitą.

Ši funkcija leidžia kopijuoti Išlaidų modulio operacijas. Tai sutaupo apie 50 % laiko, skirto išlaidų registravimui, nes didžioji dalis periodiškai registruojamų išlaidų dokumentų yra vienodi.

Tai nauja funkcija, veikianti tik programos priežiūros sutarties galiojimo laikotarpiu. Ji negali būti įsigyjama atskirai.

Skaidymas – vieną IT vienetą išskaido į dvi dalis.

Atskyrimas – šis veiksmas kelis vienoje IT kortelėje apskaitomus objektus išskiria į skirtingas korteles.

Modulis, praplečiantis Pardavimų užsakymų valdymo galimybes. Tai įrankis, leidžiantis generuoti vieną paveldimą Pardavimų modulio operaciją iš kelių pirminių operacijų.

Modulis, praplečiantis Pirkimo užsakymų valdymo galimybes. Tai įrankis, leidžiantis generuoti vieną Pirkimo operaciją iš kelių Užsakymų.

Modulis leidžia įvesti pirminius pinigų valdymo dokumentus vartotojui pažįstamoje formoje: operacijų įvedimo langai panašūs į operacijų dokumentų blankus. Be to, šis modulis leidžia tiesiogiai pervesti avansus į atskaitingų asmenų banko korteles ir registruoti pinigų perkėlimus tarp skirtingų kasų ar tarp skirtingų a/s, nurodant skirtingas operacijų datas (t.y. pinigų išėmimo iš vienos a/s ir šių pinigų įkėlimo į kitą a/s operacijų datos gali būti skirtingos).

Tai universalus įrankis, suteikiantis neribotas galimybes programoje turimos informacijos analizei. Bet kurioje programos lentelėje (sąrašuose, operacijų sąrašuose ar ataskaitose)  matoma informacija gali būti vaizduojama, rūšiuojama ir grupuojama įvairiais jūsų pasirinktais būdais. Be to, naršyklėje pateikta informacija gali būti spausdinama bei eksportuojama į įvairių formatų  (xlstxthtml ar xml formatų) bylas.

Modulis leidžia „užfiksuoti“ ataskaitos Bendrasis Operacijų Žurnalas nurodyto laikotarpio informaciją, saugoti kelių skirtingiems laikotarpiams sugeneruotų BOŽ kopijas (jų kiekis neribojamas), lyginti kopiją su šios dienos informacija; o esant neatitikimams – atsekti šių neatitikimų vietą ir priežastį ir daug daugiau. 

VC paskirstymo informacija, įvesta bet kuriame apskaitos programos modulyje dabar gali būti nukopijuota į bet kuriam kitam programos objektui skirtą VC paskirstymo langą.

 

Ilgalaikio turto modulis papildytas nauja ataskaita – Ilgalaikio turto perkėlimai. Joje pateikiamas nurodyto laikotarpio IT perkėlimų žurnalas

Kai kurių apskaitos programos langų įrankių juostose matoma itin daug mygtukų. Paprastai vartotojai naudoja tik keletą iš jų. Sukurta galimybė kiekvienam vartotojui pasirinkti jam matomus mygtukus ir išdėstyti juos sau patogia tvarka

Sukurtas įrankis skirtas greitam analizuojamų operacijų valdymui. Pažymėtų operacijų sąrašas matomas Vitrinos lange šalia aktyvaus (darbinio) programos lango, kuriame galite patogiai peržiūrinėti pažymėtų operacijų informaciją – PP atsiskaitymų, Savikainos keitimo, VC paskirstymo ir kt.

Pirkime nurodytų paslaugų savikaina gali būti automatiškai paskirstyta tame pačiame pirkime nurodytoms Ppekėms. Taigi nupirktų prekių savikaina dabar gali būti apskaičiuojama automatiškai tiesiog registruojant pirkimus.

Užtikrinkite turimoje apskaitos programoje surinktų duomenų atitiktį SAF-T reikalavimams – prieš siunčiant XML bylą į VMI SAF-T portalą formuokite duomenų rinkinį į specialią rinkmenos analizės bazę papildomai duomenų analizei, atrankai ir korekcijai.

Nuo 2016 metų SEPA aplinkoje naudojamas kitas, privalomas, ISO 20022 XML standartas.

Su šiuo moduliu galite:

 • Viename lange matyti visas priešingas operacijas, kurias galite užskaityti.
 • Užskaityti ir sudengti skirtinguose perioduose esančias priešingas operacijas, nepakeitus praėjusio periodo balanso.
 • Vietoj kelių operacijų vesti tik vieną užskaitą ir užskaitomas operacijas patogiai sudengti per PP atsiskaitymų modulį.
 • Visada matyti skolų užskaitymo datą atskiroje užskaitos operacijoje, ir kuri gali skirtis nuo dengiamų operacijų datų.
 • Sudengus operacijas vieno mygtuko paspaudimu atsispausdinti „Tarpusavio skolų užskaitymo aktą“.
Užtikrinsime optimalią partnerystę

10 priežasčių pasirašyti programos priežiūros sutartį

Nuo nemokamų standartinės versijos papildymų ir konsultacijų iki daug greitesnės techninės pagalbos.

1

Visada naujausia programos versija

Nemokami turimos standartinės versijos papildymai, didinantys programos funkcionalumą ir darbo našumą.

2

Daugiau nei 15 papildomų modulių nemokamai!

Nemokamai naudokitės papildomais programos moduliais pagal iš anksto
patvirtintą sąrašą.

3

Greitesnė techninė pagalba

Greitesnis problemos sprendimas: individualių duomenų analizė ir tvarkymas, nuotolinio prisijungimo būdu.

4

Nemokamos konsultacijos su mūsų specialistais

Nemokamos konsultacijos programos naudojimo klausimais klientų aptarnavimo sistemoje

5

10% nuolaida papildomiems moduliams

Įsigykite papildomus, į programos branduolį nepatenkančius, modulius su 10% nuolaida.

6

Individualizuokite turimą programą

Reikia daugiau nei standartas? Užsisakykite individualius programavimo darbus.

7

Asmeninis konsultantas

Pageidavus, už papildomą mėnesinį mokestį Jums paskirsime asmeninį konsultantą.

8

Greitesnė reakcija į užklausas

Į Jūsų užklausas reaguojame greičiau – nuo 16 iki 48 d. val.

9

Ilgesnis apmokėjimo terminas

Suteiktos paslaugoms taikomas ilgesnis apmokėjimo terminas.

10

Mažesni paslaugų įkainiai

Iki 35% mažesni konsultacijų ir kitų mokamų paslaugų įkainiai.

Prototechnikos sprendimus sėkmingai naudoja:

Registracija bandomajai versijai

Turite klausimų? Reikalinga konsultacija? Kiekvienos įmonės procesai ir poreikiai skirtingi – pasikalbėkime apie iššūkius Jūsų versle.