Darbuotojų veiklos vertinimas

Valdykite kompetencijas, 
taupykite resursus, motyvuokite darbuotojus.

Visavertiškai išnaudojama darbo jėga

Pasiekite savo tikslus su DVV

365+

Veikia visada

Kad ir kasdien organizuokite darbuotojų veiklos pokalbius, valdykite jų veiklą ir motyvaciją.

3x

Dirbkite našiau

Padidinkite darbo efektyvumą, pasiekite savo veiklos tikslus.

2x

Greitesnis įvertinimas

Darbuotojų veiklos vertinimo pokalbių vykdymas sutrumpėja iki 2 kartų.

3x

Optimizuokite veiklą

Automatizuotas valdymo procesas reikalauja 3 kartus mažiau sąnaudų

Kas yra darbuotojų veiklos vertinimas?

Tai nuolatinis procesas, kuriuo metu siekiama suderinti organizacinius tikslus su darbuotojų sutartais tikslais, gebėjimais, kompetencijos reikalavimais, lūkesčiais, plėtros planais ir rezultatais. Nuolat valdyti darbuotojų veiklą – tai yra kasmet, kas mėnesį, kas savaitę, kas dieną.

Darbuotojų veiklos vertinimas gali vykti dažniau nei tik kartą per metus, tai priklauso nuo darbuotojo padėties įmonėje:

  • Bandomojo laikotarpio pradžiai ir pabaiga;
  • Ketvirtinis pokalbis;
  • Tarpinis pokalbis;
  • Pereinant į kitas pareigas;
  • Metinis pokalbis;
  • Vertinimas pagal poreikį.

Metinis darbuotojo pokalbis

Svarbiausias vieną kartą per metus vykstantis darbuotojo ir tiesioginio vadovo pokalbis.

Informacinė sistema naudojama šiose srityse:

Pasiruošimas darbuotojo veiklos aptarimo ir vertinimo pokalbiui

Darbuotojo veiklos aptarimo ir vertinimo pokalbio rezultatų fiksavimas

Kompetencijų valdymas

Darbuotojų vertinimas

Darbuotojų atranka

Ugdymo planavimas

Rezultatų analizė ir apibendrinimas

DVV privalumai

Ši sistema tinka vidutinėms ir didelėms įmonėms, kurios siekia didinti darbuotojų vertinimo proceso efektyvumą. Lyginant su paprastu darbuotojo veiklos pokalbio vertinimo proceso valdymu, DVV sistemos naudojimas turi ženklių privalumų:

Įvesta informacija iškart tampa pasiekiama visiems turintiems priėjimo teises sistemos vartotojams.

Paprastėja standartizuotų darbuotojų veiklos pokalbio formų įvedimas/pakeitimas/ papildymas bei naudojimas.

Nebegaištamas laikas apibendrintoms analizėms atlikti, išvengiama duomenų perkėlimo klaidų.

Įvedami duomenys yra sistemizuojami, todėl tampa lengviau analizuojami.

Duomenų pakeitimas iškart koreguoja analizės rezultatus.

Ženkliai sutrumpėja informacijos paieška.

DVV procesas nuolat automatiškai stebimas bei kontroliuojama jo eiga.

Išvengiama duomenų dubliavimosi.

6 anketos sritys

Tikslų valdymui ir darbuotojų veiklos patarimui.

Apžvelkite darbo rezultatus ir įvertinkite, ar darbuotojui pavyko pasiekti tikslus.

Įvertinkite kiekvieno darbuotojo kompetencijas ir padėkite jas ugdyti.

Priimkite teisingus sprendimus dėl darbuotojo išreikštų karjeros lūkesčių ateityje.

Numatykite darbuotojų ugdymo-mokymo planus, kad jie galėtų pasiekti geresnių rezultatų.

Aptarkite ir susitarkite dėl tikslų kitam laikotarpiui bei sudarykite tikslų pasiekimų planą.

Greitai priimkite teisingus sprendimus realiu laiku gaudami automatiškai suformuotas ataskaitas, būtinas darbuotojo veiklos vertinimo analizei atlikti.

Sėkmės istorijos

Gal kita sėkmės istorija – Jūsų?

Vaizdo pristatymai

Kaip nustatyti ir vertinti tikslus bei valdyti darbuotojo kompetencijas?

Tikslų nustatymas ir vertinimas

Darbuotojo veiklos vertinimo pokalbio metu yra vertinami darbuotojui praėjusio laikotarpio iškelti tikslai ir nustatomi nauji tikslai naujam ateinančiam laikotarpiui.

Darbuotojo kompetencijos yra vertinamos kiekvieno darbuotojo veiklos vertinimo pokalbio metu. Šis programos funkcionalumas leidžia stebėti, kaip darbuotojas tobulėja organizacijoje ir planuoti karjeros perspektyvas.

Prototechnika pasitiki:

Registracija bandomajai versijai

Turite klausimų? Reikalinga konsultacija? Kiekvienos įmonės procesai ir poreikiai skirtingi – pasikalbėkime apie iššūkius Jūsų versle.