Unikalus integracinis sprendimas

Leidžia skirtingoms sistemoms laisvai ir mažiausiais kaštais dalintis milžiniškais kiekiais duomenų ir dokumentų vos per akimirką.

Apie DPORT

dPort (document and data port) – tai duomenų ir dokumentų apsikeitimo sistema, leidžianti skirtingoms sistemoms keistis dokumentais ir duomenimis.

Pagal paskirtį dPort skirstoma į tris dalis: duomenų ir dokumentų siuntimą, gavimą ir www.dport.lt duomenų centrą.

Duomenų siuntimas

dPort geba pats formuoti bylas, valdyti išeinančius duomenų srautus, dokumentus, informuoti apie procesų sutrikimus (apie neužpildytus, neatpažintus duomenis/formatus, nepasiekiamus adresatus). Tikrinti išsiunčiamus duomenis (jei yra nepilnai užpildyti, pvz. užsakymai be barkodo, jei to reikia ir pan.).

DPORT dokumentų ir duomenų gavimo schema:

Ką siunčiame?

PVM sąskaitas faktūras

Skolų suderinimo aktus

Kainininkus

Prekių likučius

Užsakymus

Pirkimus, pardavimus

Kitas ataskaitas ir operacijas

Kaip siunčiame?

Išsaugant diske

Elektroniniu paštu

FTP, SFTP

Išsaugant prie operacijos

HTTP

Talpinant: www.dport.lt

WEB servisai SOAP

VERSLO VALDYMO SISTEMA

Mūsų verslo valdymo sprendimai

dPort geba pats formuoti bylas, valdyti išeinančius duomenų srautus, dokumentus, informuoti apie procesų sutrikimus (apie neužpildytus, neatpažintus duomenis/formatus, nepasiekiamus adresatus). Tikrinti išsiunčiamus duomenis (jei yra nepilnai užpildyti, pvz. užsakymai be barkodo, jei to reikia ir pan.).

DPORT dokumentų ir duomenų gavimo schema:

Ką gauname?

PVM sąskaitas faktūras

Kainininkus

Užsakymus

Pirkimus, pardavimus

Kitas operacijas

Kaip gauname?

Išsaugant diske

Elektroniniu paštu

FTP, SFTP

Išsaugant prie operacijos

HTTP

Talpinant: www.dport.lt

WEB servisai SOAP

VERSLO VALDYMO SISTEMA

Mūsų verslo valdymo sprendimai

dPort duomenų centras kaupia ir saugo naujai atsiradusius duomenis, informuoja vartotojus apie naujų duomenų atsiradimą ir statuso pasikeitimą.

dPort duomenų centro schema:

VERSLO VALDYMO SISTEMA

DPORT DUOMENŲ CENTRAS

GAVĖJAS

Nauda verslo procesams

Artimiausiu metu viskas, ką tik įmanoma sujungti
tarpusavyje, bus sujungta. Skirtingos sistemos gebės laisvai dalintis milžiniškais kiekiais duomenų ir dokumentų vos per akimirką: automatizuotai – be žmogaus įsikišimo.

 • Optimizuokite ir automatizuokite veiklos procesus.
 • Padidinkite produktyvumo lygį.
 • Sumažinkite darbo sąnaudas.
 • Sumažinkite duomenų administravimo kaštus.
 • Išlikte konkurencinėje kovoje.

Panaudojimo atvejai

Kokiais atvejais įmonėms naudinga pasitelkti skirtingų sistemų integracinius sprendimus? Susipažinkite su realiais programos dPort diegimo atvejais pas mūsų klientus: problemos ir sprendimai.

1

Problema

Popierinių sąskaitų paruošimui ir išsiuntimui sugaištama ~ 1 darbo dieną/mėn.

Sprendimas

PVM s.f. generavimas į el. dokumentą ir persiuntimas vadybininkams klientams vieno mygtuko paspaudimu.

Kasmet sutaupoma: ~100 darbo valandų ir keli šimtai eurų.

2

Problema

Brangus ir varginantis popierinių sąskaitų administravimas, saugojimas ir naikinimas.

Sprendimas

Elektroninis sąskaitų archyvas siunčiamų sąskaitų tikrinimui ir saugojimui visus 10 metų!

Kas mėnesį sutaupoma >80 val . darbo laiko. Kasmet sutaupoma >1000 EUR.

3

Problema

Didmeninės prekybos įmonė

Rankinis pirkimo sąskaitos suvedimas į turimą VVS kaskart užtrunkama ~30 min.

Sprendimas

Pirkimų importo automatizavimas

Su DPORT pirkimo sąskaitos į VVS importuojamos automatiškai .

Kas mėnesį sutaupoma ~12 valandų darbo laiko.

4

Problema

Didmeninės, mažmeninės prekybos įmonė

Kas mėnesį iš didžiųjų prekybos tink lų gaunamų užsakymų rankinis suvedimas iš Edisoft į turimą VVS trunka ~ 16 val .

Sprendimas

Automatinis klientų užsakymų importas iš EDI sistemų į VVS.

Kas mėnesį sutaupoma ~2 dienas darbo laiko, skirto užsakymų įvedimui .

5

Problema

Transporto paslaugų įmonė

Kas mėnesį ~2000 sąskaitų rankiniu būdu įvedamos tiek į turimą VVS, tiek ir į specializuotą transporto programą. Apmokėjimai taip pat dubliuojami .

Sprendimas

Pirkimo, pardavimo sąskaitų ir apmokėjimų mainai tarp apskaitos ir speciali zuotos transporto programos.

Sutaupomas vieno žmogaus darbo laikas.

6

Problema

Gamybos įmonė

Gamybinės operaci jos ir sąskaitos vedamos į turimą VVS, o klientų užsakymai vedami ir gaminio specifikacija apskaičiuojama special i zuotoje gamybos programoje.

Sprendimas

Duomenų (pardavimai , gamybinės operacijos) mainai tarp apskaitos ir specializuotos gamybinės programos.

Sutaupomas dviejų žmonių darbo laikas.

7

Problema

Elektroninė prekyba

Gaištamas laikas ranka suvedinėjant klientų sąrašus, pardavimo sąskaitas iš el.parduotuvės į turimą VVS. Dažnos klaidos, kada el. parduotuvėje užsakoma tai, ko sandėlyje nebėra.

Sprendimas

Duomenų mainai tarp apskaitos programos ir el . parduotuvės leidžia automatizuotai valdyti prekių asortimentą, kainodarą, akcijas, prekių likučius, klientų sąrašus.

 • Taupomas laikas;
 • Nebelieka duomenų dubliavimo ir klaidų;
 • Didinamas klientų pasitenkinimas.

8

Problema

Rankinis krovinio važtaraščių pateikimas reikalauja atlikti mažiausiai 6 skirtingus veiksmus, kurie kaskart atima nuo 10 iki 60 minučių darbo laiko.

Sprendimas

Automatinis važ taraščių pateikimas į VMI i .VAZ posistemį atliekamas vieno mygtuko paspaudimu!

Kaskart sutaupoma nuo 10 iki 60 min. darbo laiko.

9

Problema

Sugaištama ne viena darbo valanda savaitinių ataskaitų apie klientų pardavimus ir skolas ruošimui ir persiuntimui vadybininkams.

Sprendimas

Automatinis ataskaitų (pardavimo, pirkimo likučių) generavimas į el.dokumentą (XLS, PDF) ir išsiuntimas klientams, tiekėjams ir darbuotojams el.paštu, į FTP serverį, HTML.

Jokio rankinio ataskaitų kūrimo ir siuntimo!

10

Problema

Rankinis pardavimo operacijų perdavimas ir suvedimas į dukterinės įmonės VVS kaskart “sudegina” ~1 val . darbo laiko, neišvengiama klaidų.

Sprendimas

Automatinis ataskaitos duomenų (pardavimo, pirkimo likučių) generavimas į el . dokumentą (HTML , XLS, TXT).

Su DPORT kaskart sutaupoma i k i 60 min. darbo laiko bei pagreitina užsakymų vykdymą.

Standartiniai moduliai

dPort programa susideda iš standartinių modulių, kuriuos įmonės gali įsidiegti greitai ir santykinai nedideliais kaštais ir nestandartinės dalies, kuri yra pritaikoma pagal kiekvieno kliento poreikius.

Iki šiol buvo reikalaujama naudoti saugų el. parašą arba specializuotą duomenų priėmimo-perdavimo programinę įrangą.

Dabar galimybių pasirinkimas didesnis – elektroninėmis PVM sąskaitomis faktūromis Valstybinė mokesčių inspekcija pripažįsta ir el. paštu atsiųstas PVM sąskaitas faktūras.

PVM sąskaitos gali būti išsaugomos diske, persiunčiamos klientams ar įmonės darbuotojams elektroniniu paštu, patalpinamos į www svetainę, į FTP serverį, HTML bei persiųstos kitais ryšio kanalais. Toks sąskaitų perdavimo būdas mažina kaštus, pagreitina pajamas bei sumažina popierinių dokumentų.

Vertė siuntėjui:

Sąskaitų administravimo suprastinimas
Sąskaitų siuntimo kaštų taupymas: (siunčiant registruotu paštu, vienos popierinės sąskaitos paruošimo ir išsiuntimas kainuoja ~1 Eur.)

Su dPport:

 • Mažiau sunaudojama popieriaus;
 • Nebereikia spausdinti dviejų kopijų – mažesni spausdintuvo naudojimo, aptarnavimo, spausdinimo kaštai;
 • Mažesnės pašto išlaidos – laiškų paruošimui, vokų pirkimui, siuntimui;
 • Taupomas darbuotojų darbo laikas ir pinigai:
 1. nebereikia nešti dokumento kopijos į buhalteriją,
 2. segti į segtuvus,
 3. rūpintis dokumentų ir segtuvų saugojimu,
 4. ilgai ieškoti reikiamo dokumento,
 5. gaišti aiškinantis, kodėl klientas negavo sąskaitos, gavo ne tą dokumento versiją,
 6. esant reikalui tuoj pat išsiųsti naują sąskaitą, gavėjas jį gauna iš karto.
 7. Skirtingi siunčiamų dokumentų formatai (*.jpg, *.pdf) ir būdai (el. paštu, į saugyklą) leidžia siuntėjui ir gavėjui laisviau suderinti sutartinius susitarimus dėl dokumentų siuntimo-gavimo.
 8. Galima pasirinkti labiausiai priimtiną ir pagrįstą atsiskaitymo už paslaugas būdą.

Nauda gavėjui:

 • Sąskaitų gavimas el. paštu pagreitina dokumentų gavimą, mažina darbuotojų laiko sąnaudas ir kaštus
 • Nebereikia saugoti popierinių sąskaitų segtuvuose, mažina dokumentų sandėliavimo kaštus
 • Mažesni gautų dokumentų pasiekiamumo kaštai.

Stebėjimas

El. paštu išsiųstų dokumentų stebėjimo įrankiai:

 • išsiųstų dokumentų žurnalas-ataskaita (EuroSkaita programos ataskaita),
 • dokumento siuntimo būsenos stebėjimo ataskaita EuroSkaita programos ataskaita, kur matyti ar dokumentas išsiųstas, atspausdintas ir pan.
Realus panaudojimo atvejis

Situacija iki:

Įmonė naudoja apskaitos programą EUROSKAITA. Kas mėnesį verslo klientams išsiunčia virš 500 sąskaitų. Vieniems klientams siųsdavo sąskaitas el-paštu, kitiems – paprastu paštu. Elektroniniu paštu sąskaitų siuntimas vykdavo taip: eksportuodavo PVM sąskaitą Į PDF dokumentą, kliento kortelėje susirasdavo elektroninį paštą ir išsiųsdavo sąskaitą. Kitiems klientams-atspausdindavo sąskaitas ir išsiųsdavo popieriniu pavidalu. Siuntimas procesas užtrukdavo 1 darbo dieną per mėnesį ir kainuodavo virš 400 Eur.

Situacija su dPort:

Įsidiegus dPort duomenų mainų programą, vieno mygtuko paspaudimu visos mėnesio sąskaitos sugeneruojamos į PDF failus. Šiuos failus įmonė padeda į tarpinę programą, o iš tarpinės programos klientai sąskaitas pasiima patys.

Taigi, kas mėnesį įmonė sutaupo 1 darbo dienos laiką, kuris buvo skirtas sąskaitų siuntimui ir spausdinimui, o kaštai, skirti sąskaitų siuntimui sumažėjo dešimteriopai.

https://prototechnika.lt/internetiniai-seminarai/elektroninis-saskaitu-archyvas-euroskaita/dPort elektroninis sąskaitų archyvas: skirtas visų EUROSKAITA verslo valdymo ir apskaitos programoje generuojamų ir per dPort sistemą klientams siunčiamų pardavimo dokumentų tikrinimui ir saugojimui visus 10 metų.

Sprendžiamos problemos:

 • Varginantis sąskaitų spausdinimas, segimas į segtuvus ir vietos lentynoje ieškojimas.
 • Sudėtinga sąskaitų logistika.
 • Rankinis sąskaitų tikrinimas pasibaigus mėnesiui.
 • Brangus sąskaitų sandėliavimas.
 • Auditoriui ar VMI pareikalavus, sudėtinga reikiamos sąskaitos paieška.
 • Fiziškai sunkus popierinių sąskaitų naikinimas pasibaigus 10 metų saugojimo terminui.
 •  

KAS MĖNESĮ SUTAUPYKITE >80 VAL.* DARBO LAIKO.

Skaitykite pdf: dPort e-archyvas

Žiūrėkite video: ČIA

Sąskaitų archyvavimo schema

Realus panaudojimo atvejis

Situacija iki:

Įmonė naudoja apskaitos programą EUROSKAITA. Kas mėnesį verslo klientams išsiunčia virš 500 sąskaitų. Vieniems klientams siųsdavo sąskaitas el-paštu, kitiems-paprastu paštu. Kiekvienos sąskaitos administravimas užtrukdavo ~10 min. darbo laiko.

Situacija su dPort:

Kiekvienais metais sutaupoma >1000 EUR!*

 • Nebereikia spausdinti sąskaitų faktūrų – mažesni popieriaus ir spausdinimo kaštai – ir įsigyti jų saugojimui skirtų segtuvų (~60 Eur).
 • Nebereikia mokėti už dokumentų archyvavimui skirtų patalpų nuomą ir patalpų vėdinimą (~900 Eur).
 • Nebereikia mokėti už archyvo naikinimo paslaugas (~ 55 Eur už 1 val.) ar dokumentų naikiklių nuomą (~50 Eur už 1 sav.).

Kiekvieną mėnesį sutaupoma >80 val. darbo laiko!*

 • Nebereikia rūpintis popierinės sąskaitos paruošimu ir išsiuntimu reg. paštu ar gaišti laiko kiekvienos el. sąskaitos eksportavimui į PDF, kliento el. pašto suradimui, sąskaitos išsiuntimui ir jos kaupimui savo kompiuteryje.
 • Nebereikia segti dokumentų į segtuvus ir keliauti į saugyklą (neturint patikimos e-saugyklos, net ir el. sąskaitos spausdinamos ir saugomos 10 metų) ir kas mėnesį rankiniu būdu tikrinti sąskaitų su programoje įvestomis pardavimo operacijomis.
 • Nebereikia audito metu ilgai ir sudėtingai ieškoti reikiamų dokumentų, o po 10 metų vargti naikinant popierinius dokumentus dulkių apsuptyje.

Saugomos sąskaitos užima 70 kartų mažiau vietos serveryje!*

Skaitmenizuoti ir e-archyve saugomi pardavimo dokumentai užima 70 kartų mažiau vietos nei skenuotos ir pdf formatu saugomos sąskaitos Jūsų kompiuteryje. Vietoj 1,25GB – tik 16 MB (per mėnesį).

*Jei įmonė kas mėnesį klientams išsiunčia >500 sąskaitų (vidutinis failo dydis 2,5 MB), o sąskaitų saugojimui skirtos patalpos užima ~15 kv.m.

Ataskaitos gali būti išsaugomos diske, persiunčiamos klientams, tiekėjams ir įmonės darbuotojams elektroniniu paštu, į FTP serverį, HTML bei kitais ryšio kanalais. Toks ataskaitų pateikimo bei perdavimo būdas sutaupo laiko sąnaudas, skirtas ataskaitų pagaminimui ir persiuntimui.

 • Pavyzdys Nr.1. Įmonėje vadybininkai kiekvieną savaitę elektroniniu paštu gauna ataskaitas apie jų klientų pardavimų bei skolų būseną.Taip sutaupomas darbo laikas, kai atsakingas žmogus turėdavo kiekvienam vadybininkui paruošti ataskaitas ir išsiųsti el paštu.
 • Pavyzdys Nr.2. Įmonės klientams vienu metu suformuojami ir į duomenų mainų svetainę patalpinami “Skolų suderinimo aktai”. Kol nebuvo sistemos, buhalterė VVS programoje suformuodavo” Skolų suderinimo aktų bylas ir išsiųsdavo kiekvienam klientui elektroniniu paštu. Tam sugaišdavo ne vieną valandą darbo laiko. Dabar tai programa atlieka automatiškai.

Ataskaitos duomenys gali būti išsaugoti diske arba persiųsti klientams, tiekėjams ar įmonės darbuotojams elektroniniu paštu, patalpinant į FTP serverį, HTML bei kitais ryšio kanalais. Ataskaitos duomenų paėmimas iš programos ir pateikimas reikiamu formatu suteikia galimybę dalinai automatizuoti procesą.

 • Pavyzdys Įmonė visas pardavimo operacijas XTML formatu persiunčia savo dukterinei įmonei, kuri importuoja duomenis į savo VVS programą ir taip ne tik sutaupo darbo laiko, skirto duomenų įvedimui, bet ir pagreitina užsakymų vykdymą.

Sistema, automatiškai formuoja sąskaitas faktūras, skolas ir kitus dokumentus. Išsiunčia norimu, pasirinktu būdu: elektroniniu laišku, į serverį ar kitą kompiuterį, į internetinę svetainę ir kt. UAB „Prototechnika“ savo klientams siūlo elektroninius dokumentus talpinti internetinėje mainų svetainėje www.dPort.lt.

dPort sistema gali parengti skirtingas sąskaitų faktūrų formas pagal kliento poreikį: atsižvelgiant į pasirinktą gavėją, sandėlį, iš kurio parduotos prekės, ir t.t. Pavyzdžiui, skirtingoms klientų grupėms arba pardavimams iš skirtingų skyrių bus formuojamos skirtingos sąskaitų faktūrų formos.

Kai elektroninės sąskaitos yra suformuotos dPort sistemoje ir išsiųstos, verslo valdymo sistema (VVS) gali apriboti pardavimo operacijos bei išsiųstos elektroninės sąskaitos koregavimą, taip apsaugojant duomenis, užtikrinant jų tikslumą ir patikimumą.

“dPort” sistema suteikia galimybę ne tik išsiųsti elektroninę sąskaitą į internetinę „dPort“ svetainę, bet ir informuoti gavėją elektroniniu laišku apie naujo dokumento gavimą. Realizuota galimybę stebėti, kurios iš išsiųstų sąskaitų gavėjas dar neperžiūrėjo, o taip pat, kokios sąskaitos faktūros tuo metu yra ruošiamos, kokios yra siunčiamos, jau išsiųstos arba, dėl kokių priežasčių siuntimas buvo atidėtas (neveikė internetas, nepasiekiamas FTP serveris ar kt.).

Ši sistema – sprendimas, minimizuojantis įmonėse pasikartojančių veiksmų vykdymą, leidžia išvengti pašto, popieriaus, spausdinimo, vokų išlaidų bei papildomų fizinio darbo kaštų, mažina dokumentų praradimo tikimybę.

Taigi, besinaudojantys sistema www.dport.lt savo klientams gali perduoti PVM sąskaitas faktūras, skolų suderinimo aktus ir kitus dokumentus, patalpindami jas į duomenų mainams skirtą svetainę, taip sutaupydami laiko, siuntimo išlaidas bei pagreitindami klientų apmokėjimus.

Stebėjimas:

El. paštu išsiųstų dokumentų stebėjimo įrankiai:

 • išsiųstų dokumentų žurnalas-ataskaita (EuroSkaita programos ataskaita),
 • dokumento siuntimo būsenos stebėjimo ataskaita EuroSkaita programos ataskaita, kur matyti ar dokumentas išsiųstas, atspausdintas ir pan.
Pavyzdys: PVM Sąskaitų faktūrų patalpinimas į dPort sistemą ir perdavimas klientams

Situacija iki:

Įmonė kas mėnesį klientams išsiunčia 300 PVM sąskaitų faktūrų. Kiekvieną mėnesį sąskaitų spausdinimui ir siuntimui užtrukdavo apie 8 val. Sąskaitų siuntimas kainuodavo apie 350 Eur.

Situacija su dPort:

Įmonė naudoja dPort savo Sąskaitų Faktūrų išsiuntimui ir patalpinimui į dPort saugyklą. Vidutiniškai kiekvieną mėnesį automatizuotu būdu patalpina apie 300 sąskaitų faktūrų. Šias sąskaitas įmonės klientai patys pasiima iš dPort saugyklos. Kai klientai atspausdina sąskaitas, pasikeičia sąskaitų būsena. Tokiu būdu įmonės darbuotojai visada mato, kurie klientai atsispausdino faktūras, kurie dar ne. Sutaupoma iki 8 valandų darbo kas mėnesį, kuris buvo skirtas sąskaitų spausdinimui ir išsiuntimui. Taip pat sutaupo kas mėnesį sutaupo 350 Eur, skirtų registruotų laiškų siuntimui.

DPORT pagalba duomenys gali būti priimami ir persiunčiami iš vienos sistemos ir perduodami į kitą sistemą. Apjungus dvi skirtingas sistemas, kasdien sutaupomi įmonių kaštai bei greitinami procesai.

Pavyzdys Nr. 1. Duomenų mainai tarp skirtingų sistemų. Automatinis klientų užsakymų importas iš Edisoft į VVS sistemą.

Situacija iki

Įmonė vykdo didmeninę ir mažmeninę prekybą. Didieji prekybos tinklai, tokie kaip RIMI, IKI ir kt. užsakymus prekėms pateikia Edisoft sistemoje. Kas mėnesį pateikia apie 50 automatizuotų užsakymų. Jų suvedimas į programą užtrukdavo apie 16 val. kas mėnesį.

Situacija su dPort

Įmonės klientai (RIMI, IKI, kt.) savo užsakymus formuoja savo programose, o per EDISOFT sistemą, dPort serveris automatizuotu importuoja juos į programą EuroSkaita. Po to, kai užsakymai tampa pardavimais, logistikos pagalba pristatomi produktai , o dPort perduoda pardavimų duomenis XML formatu ir PVM sąskaitas faktūras PDF fprmatu . dPort vykdo pristatymą visiems įmonės klientams per Edisoft sistemą. Vidutiniškai per mėnesį dPort priima 50 užsakymų ir taip sutaupo mažiausiai 2 dienas darbo laiko, skirtas užsakymų įvedimui.

Situacija iki:

Įmonė užsiima didmenine prekyba. Įmonės 5 didžiausi tiekėjai pirkimo sąskaitas atsiunčia el paštu, elektroniniu pavidalus. Kiekvienai sąskaitai įvesti buhalterės užtrukdavo apie 30 min laiko. Viena sąskaita turėdavo kelis tūkstančius prekių pozicijų. Per mėnesį iš 5 tiekėjų gaudavo apie 25 dideles sąskaitas .

Situacija su dPort:

Įdiegus dPort modulį, sąskaitos į verslo valdymo sistemą importuojamos automatiškai. Taigi, per mėnesį sutaupoma apie 12 valandų darbo laiko.

Įmonė ateityje planuoja gauti iš daugiau tiekėjų sąskaitas el.pavidalu ir jas taip pat importuoti į programą, taip sutaupant dar daugiau laiko.

Dažniausios duomenų mainų sutrikimo priežastys

Programa DPORT sukurta taip, kad jos veikimas būtų nepastebimas, o užduotys atliekamos be papildomo žmogaus darbo, taip taupant Jūsų laiką.

Kada programa DPORT vykdo duomenų mainus – ji yra nematoma. Tačiau sustreikavus duomenų mainams. sutrinka ir Jūsų verslo procesai: nesisiunčia sąskaitos ir kiti dokumentai, nevyksta duomenų mainiai, nesiimportuoja reikiama informacija ir pan.

Dažniausiai programos veikimas sutrinka dėl 10 priežasčių, nesusijusių su pačia dPort programa:

1

Jūsų ar klientų, partnerių el. pašto serverių konfigūravimo, teisių, slaptažodžių keitimo. Po kiekvieno tokio pokyčio reikia atitinkamai atlikti pakeitimus ir DPORT programoje.

2

Kompiuterių ar kompiuterių tinklo nekorektiško veikimo.

3

Elektros trikdžių, interneto ryšio sutrikimo. Tokiu atveju reikia patikrinti ar pakartotinai startavo visi servisai.

4

Virusų, galinčių sunaikinti arba pažeisti siunčiamus duomenis.

5

Kompiuteriuose arba kompiuterinių tinkle papildomai instaliuotos programinės ar techninės įrangos vartotojų teisių keitimo. Tai reikalauja papildomo perkonfigūravimo.

6

Operacinės sistemos parametrų konfigūravimo, darančio įtaką programos DPORT veikimui. Po kiekvieno keitimo atsiranda rizika, kad ir DPORT programoje teks atlikti atitinkamus pakeitimus.

7

Antivirusinių ir ugniasienių programų instaliavimo bei konfigūravimo. Tai gali blokuoti programos DPORT funkcijas.

8

El. pašto filtravimo sistemos konfigūravimo keitimo, turinčio įtakos siunčiamų laiškų adresatų pasiekiamumui. Tai taip pat reikalauja perkonfigūravimo darbų DPORT programoje.

9

Apskaitos programų atnaujinimo. Programos atnaujinamos dėl privalomų VMI reikalavimų, įstatymų bei verslo pokyčių. Tai reikalauja periodinio programos vystymo ir tobulinimo.

10

Windows, SQL ir kitų programų atnaujinimų – Compatibility lygio keitimas gali sustabdyti programos DPORT korektišką veikimą

Kodėl verta pasirašyti priežiūros sutartį?

Su programos DPORT priežiūros paslaugų sutartimi išlaikomas sąžiningas santykis tarp Prototechnikos Jums suteiktų paslaugų bei atliktų darbų ir gaunamų  naudų, automatizuojant kasdienius Jūsų įmonėje vykstančius procesus bei kokybiškai užtikrinant jų sklandų veikimą.

Kodėl verta?

Tik pasirašiusiems priežiūros sutartį užtikrinama:

 • Greitesnė reakcija į Jūsų užklausas: per 4 d. v.
 • Nemokami įsigytų modulių versijos atnaujinimai.
 • Ilgesnis apmokėjimo terminas.
 • Nemokamos konsultacijos programos naudojimo galimybių klausimais.
 • Mažesni papildomų paslaugų įkainiai.
 • Ženkliai greitesnė pradinės problemos diagnozė, situacijos analizė.

Prototechnikos sprendimus sėkmingai naudoja:

Registracija bandomajai versijai

Turite klausimų? Reikalinga konsultacija? Kiekvienos įmonės procesai ir poreikiai skirtingi – pasikalbėkime apie iššūkius Jūsų versle.