Žinių bazė:

PERSONALOSKAITA programos tobulinimo darbai | 2022

Atnaujintos 7 ataskaitos; patobulinti darbo grafikų pildymo ir atostogų rezervo skaičiavimo procesai; atlikti programos suderinamumo su atsinaujinusia pašto serverio versija darbai ir ne tik.
2023-03-18
Programos tobulinimo darbai_2022

UAB „xxx“

Reikalavimai

Prieš diegimą

Rezultatai:

Kviečiame Jus susipažinti su 2022 metais atliktais PERSONALOSKAITA programos tobulinimo darbais: atnaujintos 7 ataskaitos; patobulinti darbo grafikų pildymo ir atostogų rezervo skaičiavimo procesai; atlikti programos suderinamumo su atsinaujinusia pašto serverio versija darbai; atlikti skirtingi sisteminiai darbai, užtikrinantys patogų ir sklandų darbą su programa.

 

ATASKAITŲ IR FORMŲ ATNAUJINIMO DARBAI PAGAL PASIKEITUSIĄ LR ĮSTATYMINĘ BAZĘ

1. Atnaujinta 1-SD pranešimo ataskaita ir formos, susijusios su užsieniečių įdarbinimu

Naujausi PersonaloSkaita atnaujinimai užtikrina sklandų programos veikimą ir atitikimą nuo 2022-04-01 įsigaliojusiems reikalavimams 1-SD pranešimo pildymui ir pateikimui.

Pagal naują tvarką, pildant pranešimo apie draudimo pradžią 1-SD formą būtina nurodyti, ar darbuotojas yra užsienietis, ir įrašyti jam suteiktą ILTU kodą.

 • 1-SD forma papildyta U1 ir U2 laukeliais, kuriuose pažymima, ar yra įdarbinamas užsienietis, ir nurodomas ILTU kodas.
 • Jei darbuotojas neturi lietuviško asmens kodo, A2 laukelyje įrašoma jo gimimo data.
 • Priimant užsienietį į darbą, kartu su 1-SD forma Sodrai, pateikiamas ir LDU (Lietuvoje dirbantis užsienietis) pranešimas apie Lietuvoje įdarbintus užsieniečius bei komandiruotus laikinai dirbti Lietuvos Respublikos piliečius.

2. Atlikti pakeitimai 2-SD pranešimo ataskaitoje ir formoje dėl atleidžiamų užsieniečių

Ataskaitoje pridėti nauji laukai:

 • Darbuotojo gimimo data, grąžinama tik tiems užsieniečiams, kurie dar neturi LT suteikto asmens kodo;
 • Požymis, ar darbuotojas yra užsienietis;
 • Interesų Lietuvoje turinčio užsieniečio kodas (ILTU kodas).
 • Generuojant 2-SD formą, asmens kodas grąžinamas tiek vietiniams darbuotojams, tiek užsieniečiams.

3. Atlikti pakeitimai DA-01 ataskaitoje ir formoje

Nuo 2022-08-01 pagal Socialinės darbo apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintą įsakymą įsigaliojo nauji darbo sutarties formos pakeitimai. Siekiant įgyvendinti naujus reikalavimus:

 • atnaujinta XML formos versija;
 • pašalintas fakso numerio pateikimas;
 • įdėta atnaujinta sutarties “At_Sut” forma.

KITŲ ATASKAITŲ ATNAUJINIMO DARBAI

4. Ataskaita “Neišeksportuotų sumų ataskaita”

Ataskaitos -> Buhalterinių sąskaitų -> Neišeksportuotų sumų ataskaita surinks duomenis pagal nurodytą periodą.

5. Ataskaitai “Įmonės darbuotojų ataskaita” ir “Įmonės darbuotojų ataskaita datai”

(Ataskaitos -> Darbuotojų -> Įmonės darbuotojų ataskaita datai) pridėtas papildomos informacijos išvedimas.

6. Ataskaitai “Suminė ataskaita”

(Ataskaitos -> Buhalterinės -> Suminė ataskaita) pridėtas papildomos informacijos išvedimas.

DARBUOTOJŲ DARBO GRAFIKŲ FORMAVIMO IR ATOSTOGŲ PILDYMO TOBULINIMO DARBAI

7. Darbo grafikų formavimo atnaujinimo darbai

Anksčiau, formuojant darbuotojo grafiką, naujai įdarbintam arba atleidžiamam darbuotojui būdavo priskiriamas viso mėnesio grafikas – tai sukeldavo nepatogumų ir klaidindavo vartotoją. Nuo šiol programoje grafikas bus pildomas teisingai, t. y. užpildomas automatiškai nuo darbuotojo įdarbinimo arba iki jo atleidimo datos.

 

8. Pakoreguota darbuotojų atostogų dienų skaičiaus patikra

Nuo šiol atostogų įvedimo į programą metu bus pateikiamas perspėjimas, jeigu darbuotojui neįvesta atostogų norma. Ši papildoma kontrolė užtikrina, kad atostogų rezervas būtų formuojamas tik patikrinus darbuotojui priklausančias normas, taip išvengiama klaidų skaičiuojant atostogas.

 

PROGRAMOS SUDERINAMUMO SU NAUJAUSIA OFFICE365 VERSIJA DARBAI

 

9. Pakoreguotas atsiskaitymo lapelių siuntimas el. paštu.

Siekiant užtikrinti sklandų ir nepertraukiamą programos veikimą, atsinaujinus Office365 pašto serveriui, pakoreguotas atsiskaitymo lapelių siuntimas el. paštu.

SISTEMINIAI DARBAI

Nekorektiškumų, klaidų analizė ir jų taisymo darbai. Optimizuota sisteminių įrašų paieška.

 10. Atlikti darbuotojo kortelės ir dokumentų pakeitimai:

 • Pakeistas darbuotojo kortelės lauko pavadinimas. (Kadrai -> Darbuotojai lango kortelėje Šeima, pakeistas ryšio ‘vaikas-invalidas’ pavadinimas į ‘vaikas su negalia’.)
 • Darbuotojo kortelėje puslapyje “Atostogų norma” pridėtas pastabos laukas.
 • Praplėstas “Įvairių sąrašų reikšmės” pavadinimo ilgis.
 • Darbuotojo buhalterinėje informacijoje, darbdavio mokėjimuose pridėtas stulpelis SUMA.
 • Atsiskaitymo lapelyje pridėtas papildomos informacijos išvedimas.
 • Komandiruočių spausdintinei formai išvestas komandiruotės įvedimo datos laukas.

11. Pašalintos klaidos dėl:

 • Neteisingai nustatomo jau egzistuojančio asmens įrašo.
 • Pašalinta „Įvairių sąrašų reikšmės“ lauko koregavimo klaida. Nuo šiol išsaugojus redaguotą įrašą, įrašo sisteminis vardas nėra panaikinamas.

Kiti įrašai

Žinių bazėje

Atraskite daugiau įrankių ir strategijų modernaus verslo auginimui.

Prototechnikos produktus naudoja:

Susipažinkite su mūsų sprendimais

Pritaikysime jums geriausią VVS sprendimą atsižvelgiant į dydį ir tikslus.

0 +

Metų versle 

0 +

Verslo sprendimų

0 +

Laimingų klientų

0 +

Metai “Know How” patirties

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį.

Atsiūsime ką nors tik kartą per savaitę ir tik atktualius verslui dalykus.