Žinių bazė:

Dažniausios duomenų mainų sutrikimo priežastys

Kodėl verta pasirašyti dPort priežiūros sutartį?
2023-03-03
dport sutrikimai

UAB „xxx“

Reikalavimai

Prieš diegimą

Rezultatai:

Kada programa DPORT vykdo duomenų mainus – ji yra nematoma. Tačiau sustreikavus duomenų mainams sutrinka ir Jūsų verslo procesai: nesisiunčia sąskaitos ir kiti dokumentai, nevyksta duomenų mainiai, nesiimportuoja reikiama informacija ir t. t. Kai taip atsitinka yra būtina reaguoti žaibiškai, o programos veikimą gali atstatyti tik patyrę specialistai. Tai atitinkamai sukelia problemas Jūsų verslui ir kaštų lavinas bei blogą resursų planavimą PROTOTECHNIKAI.

 

Dažniausiai duomenų mainai sutrinka dėl priežasčių, nesusijusių su pačia dPort programa, pavyzdžiui:

 • Jūsų ar klientų, partnerių el. pašto serverių konfigūravimo, teisių, slaptažodžių keitimo. Po kiekvieno tokio pokyčio reikia atitinkamai atlikti pakeitimus ir DPORT programoje.
 • Kompiuterių ar kompiuterių tinklo nekorektiško veikimo.
 • Elektros trikdžių, interneto ryšio sutrikimo. Tokiu atveju reikia patikrinti ar pakartotinai startavo visi servisai.
 • Virusų, galinčių sunaikinti arba pažeisti siunčiamus duomenis.
 • Kompiuteriuose arba kompiuterinių tinkle papildomai instaliuotos programinės ar techninės įrangos vartotojų teisių keitimo. Tai reikalauja papildomo perkonfigūravimo.
 • Operacinės sistemos parametrų konfigūravimo, darančio įtaką programos DPORT veikimui. Po kiekvieno keitimo atsiranda rizika, kad ir DPORT programoje teks atlikti atitinkamus pakeitimus.
 • Antivirusinių ir ugniasienių programų instaliavimo bei konfigūravimo. Tai gali blokuoti programos DPORT funkcijas.
 • El. pašto filtravimo sistemos konfigūravimo keitimo, turinčio įtakos siunčiamų laiškų adresatų pasiekiamumui. Tai taip pat reikalauja perkonfigūravimo darbų DPORT programoje.
 • Apskaitos programų atnaujinimo. Programos atnaujinamos dėl privalomų VMI reikalavimų, įstatymų bei verslo pokyčių. Tai reikalauja periodinio programos vystymo ir tobulinimo.
 • Windows, SQL ir kitų programų atnaujinimų – Compatibility lygio keitimas gali sustabdyti programos DPORT korektišką veikimą

Kodėl verta pasirašyti programos DPORT priežiūros paslaugų sutartį?

 

Nuo 2017 metų tobulinome programą DPORT kurdami įvairias naujas funkcijas (integracija su įvairiomis sistemomis duomenų ir dokumentų apsikeitimui, pranešimai apie galimas klaidas ar nepilną duomenų apsikeitimą ir kt.), atitinkamai importuojamų-eksportuojamų operacijų skaičius augo. Sudėtingesni programos DPORT aptarnavimo procesai reikalauja daugiau žmogiškųjų ir finansinių resursų, todėl tinkamas programos aptarnavimas be priežiūros paslaugų sutarties arba su minimalia priežiūros paslaugų mokesčio suma yra nuostolingas.

Su programos DPORT priežiūros paslaugų sutartimi išlaikomas sąžiningas santykis tarp PROTOTECHNIKOS Jums suteiktų paslaugų bei atliktų darbų ir gaunamų tiek pačios programos DPORT, tiek ir jos priežiūros paslaugų naudų, automatizuojant kasdienius Jūsų įmonėje vykstančius procesus bei kokybiškai užtikrinant jų sklandų veikimą.

 

Tik pasirašiusiems naująją priežiūros paslaugų sutartį pagal pasirinktą planą siūlome:

 • Reakcijos į Jūsų užklausą laikas – per 4 darbo valandas.
 • Nemokamus* įsigytų modulių versijos programinius papildymus ir pakeitimus, kurie išsprendžia
 • problemas atsiradusias dėl technologijų pokyčių neišvengiamumo, įstatymų pasikeitimų. Nauji
 • programos moduliai diegiami TIK su naujausia versija!
 • Pagal pasirinktą planą taikomas apmokėjimo terminas dienomis priežiūros paslaugų sutarties
 • kasmėnesiniam mokesčiui. Tuo tarpu be sutarties už visas paslaugas be išimties mokama avansiniu
 • mokėjimu.
 • Pagal pasirinktą planą suteikiama nuo 0,5 iki 2 valandų nemokamų konsultacijų. Šios konsultacijos
 • suteikiamos atsakant į E-CRM sistemoje pateiktas užklausas programos naudojimo galimybių
 • klausimais (neanalizuojant realių kliento duomenų).
 • Taikomi mažesni papildomų paslaugų (pagal poreikį) įkainiai bei ženkliai greičiau diagnozuojama
 • pradinė problema, nagrinėjama ir pateikiama situacijos analizė, lyginant su klientų, neturinčių
 • priežiūros paslaugų sutarties, užklausomis.
 • Pagal poreikį už papildomą mokestį pasirenkamos papildomos paslaugos, tokios kaip aptarnavimas
 • po darbo valandų darbo dienomis, papildomos aptarnavimo valandos, sutrikimų stebėsena ir kt.

 

Kodėl yra reikalinga nauja programos DPORT priežiūros paslaugų sutartis? Atsisiųsti

Kokia yra apsirašyto ir abipusiai patvirtinto programos DPORT srautų diagramos ir konfigūravimo protokolo vertė Jūsų įmonei? Atsisiųsti

Kiti įrašai

Žinių bazėje

Atraskite daugiau įrankių ir strategijų modernaus verslo auginimui.

Prototechnikos produktus naudoja:

Susipažinkite su mūsų sprendimais

Pritaikysime jums geriausią VVS sprendimą atsižvelgiant į dydį ir tikslus.

0 +

Metų versle 

0 +

Verslo sprendimų

0 +

Laimingų klientų

0 +

Metai “Know How” patirties

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį.

Atsiūsime ką nors tik kartą per savaitę ir tik atktualius verslui dalykus.