Žinių bazė:

SAF-T duomenų rinkmena pateikimui į VMI

Įsigykite geriausiai Jūsų verslo poreikius tenkinantį SAF-T modulio rinkinį!
2019-11-05

UAB „xxx“

Reikalavimai

Prieš diegimą

Rezultatai:

Su naujausia EUROSKAITA, LENGVASKAITA apskaitos programų versija (v.51) įsigykite geriausiai Jūsų verslo poreikius tenkinantį SAF-T modulio rinkinį. Analizuokite, atrinkite duomenis ir atlikite būtinas duomenų korekcijas dar prieš rinkmenos įkėlimą į VMI portalą specialioje rinkmenos analizės bazėje ir įsitikinkite duomenų korektiškumu!

 

BAZINIŲ-IŠPLĖSTINIŲ GALIMYBIŲ RINKINYS

SAF-T rinkmenos formavimui skirto Bazinių-išplėstinių galimybių rinkinio išskirtinė galimybė – prieš formuojant XML bylą surinkti duomenis į specialią rinkmenos analizės bazę (toliau, RAB) tolesnei duomenų analizei, atrankai ir korekcijoms.

 

Iki rinkmenos įkėlimo RAB bazėje:

  • Ieškokite, filtruokite, išskirstykite į atskirus žurnalus RAB bazėje esančius duomenis su išplėstinės analizės ir atrankos įrankiais;
  • Peržiūrėkite duomenis buhalteriui suprantamu formatu, raskite ir ištaisykite nekorektiškus duomenis;
  • Iš peržiūrėtos ir pakoreguotos RAB bazės formuokite SAF-T XML duomenų rinkinį į VMI;
  • Peržiūrėkite sugeneruotą XML bylą/bylas.

Po rinkmenos įkėlimo RAB bazėje:

  • Operatyviai atlikite neatitikčių paiešką bei klaidų taisymą anksčiau sukurtoje bazėje pagal VMI portalo klaidų pranešimus ir, svarbiausia, spėkite pateikti tvarkingai paruoštą rinkmeną laiku.

 

 

MINIMALIŲ GALIMYBIŲ RINKINYS

Šis rinkinys skirtas tik mažų apimčių (iki 10 operacijų per mėnesį) įmonėms, dirbančioms su standartiniais duomenimis. Šiame rinkinyje nėra galimybės formuoti RAB bazės:

  • Rinkmena bus generuojama tiesiai iš sukauptų programoje dokumentų ir keliama į VMI portalą kaip „juoda dėžė“ – be įsitikinimo duomenų korektiškumu.
  • VMI aplinkoje pasitikrinus SAF-T rinkmenos tinkamumą teikimui ir gavus klaidų pranešimus, kurie ne visuomet yra labai informatyvūs, netinkamai įvestų operacijų programoje paieška galima tik pirminių dokumentų sąraše. Toks pavienis kiekvienos operacijos radimas, vėliau, tikrinimas ir galima korekcija – labai sudėtingas ir laikui imlus procesas.
  • Rizikuojama laiku nepateikti SAF-T rinkmenos ar pateikti ją su neteisingais duomenimis – už ką įmonėms numatytos piniginės baudos.

 

 

Skaitykite plačiau SAF-T rinkmena >>>.

 

Skirtingų SAF-T rinkinių galimybės (komplektacija)

 

MINIMALUSBAZINIS-IŠPLĖSTINIS
i.SAF-T duomenų ir XML bylos formavimas.
Be duomenų analizės ir atrankos.

Su išplėstine duomenų analize ir atranka.
i.SAF-T Sąskaitų planas.
Savininkai, akcininkai sąrašas.
Duomenų surinkimas ir XML bylos formavimas dalimis, kai VMI nepriima arba negalima perduoti vienos XML bylos.
i.SAF-T duomenų rinkinio formavimas į rinkmenos analizės bazę (toliau, RAB) tolesniam duomenų analizės ir atrankos įrankių panaudojimui.
RAB taikomi i.SAF-T rinkmenos duomenų analizės ir atrankos įrankiai.
Giluminių filtrų sistema duomenų atrankai.
Atskirų operacijų pasirinkimas / atmetimas rinkmenos analizės bazėje (RAB).
Įtrauktų, neįtrauktų ir pašalintų iš i.SAF-T ataskaitos operacijų žurnalai.
Rinkmenos operacijų peržiūra prieš formuojant XML failą siuntimui į VMI i.SAF-T.
i.MAS dokumento tipo keitimas ankstesnių periodų operacijoms, įskaitant ir uždarytus periodus.
Papildoma operacija duomenų tvarkymui be sąskaitų korespondencijų, įskaitant ir uždarytus periodus.
Galimybė įsigyti papildomus modulius: Sandėlių apjungimas; Duomenų korektiškumo patikros procedūrų rinkinys; Galimybė įtraukti tą patį analizės laikotarpį į daugiau nei vieną SAF-T ataskaitą.

 

Prievolės pateikti apskaitos duomenis SAF-T rinkmenoje įgyvendinimui pasiruoškite iš anksto, kad ateityje mokestinio patikrinimo metu, jau turėtumėte duomenų suvedimo, klaidų pašalinimo įgūdžių ir, svarbiausia, spėtumėte pateikti rinkmeną laiku.

Kiti įrašai

Žinių bazėje

Atraskite daugiau įrankių ir strategijų modernaus verslo auginimui.

Prototechnikos produktus naudoja:

Susipažinkite su mūsų sprendimais

Pritaikysime jums geriausią VVS sprendimą atsižvelgiant į dydį ir tikslus.

0 +

Metų versle 

0 +

Verslo sprendimų

0 +

Laimingų klientų

0 +

Metai “Know How” patirties

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį.

Atsiūsime ką nors tik kartą per savaitę ir tik atktualius verslui dalykus.