Žinių bazė:

I.SAF I.VAZ svarbi informacija ir tolimesni veiksmai

Bandomoji aplinka i.VAZ ir i.SAF sistemų integralumo bandymams bus parengta nuo š.m. rugsėjo 23–28 d.
2016-09-15
isaf ivaz bandomoji aplinka

UAB „xxx“

Reikalavimai

Prieš diegimą

Rezultatai:

Kaip žinoma, nuo š. m. spalio 1 d. įsigalioja įstatymų pakeitimai, reikalaujantys įmones teikti duomenis VMI apie (1) Lietuvos Respublikos teritorijoje gabenamus krovinius (i.VAZ) bei (2) per mokestinį laikotarpį gautas ir išrašytas sąskaitas faktūras (i.SAF). „Prototechnika“ intensyviai dirba, kad iki minėto termino „EuroSkaita“ bei „LengvaSkaita“ būtų visiškai parengta naujiesiems pasikeitimams ir mes galėtume Jums padėti juos realizuoti.

Atsižvelgdami į paskutinę 2016-09-12 VMI pateiktą informaciją, kad bandomoji aplinka i.VAZ ir i.SAF sistemų integralumo bandymams bus parengta nuo rugsėjo 23–28 d., pateikiame artimiausių siūlomų veiksmų planą ir susijusią informaciją:

 

Svarbi informacija:

 • Informaciją apie i.SAF ir i.VAZ standartinių modulių galimybes, kainas bei terminus žr. „Prototechnikos“ 07 04 išplatintame informaciniame pranešime.
 • Klientai, planuojantys naudoti antrąjį arba trečiąjį duomenų teikimo VMI būdus, turi atnaujinti programą iki „EuroSkaita2016 (v50)“ versijos. Galimybę naudoti trečiąjį (automatinio išsiuntimo) duomenų pateikimo būdą VMI, tikėtina, sudarys tik 2017 metais.
 • Nors šiuo metu pateikti antrojo duomenų pateikimo būdo reikalavimai artimiausiu metu gali būti dar koreguojami ir tikslinami, būtina nedelsti, dabar pat, pradėti visus susijusius naujojo funkcionalumo įsigijimo, duomenų pakeitimų bei modulių instaliavimo darbus, kad spėtume tinkamai pasiruošti spalio 1-ajai.
 • Naujojo funkcionalumo licencijų įsigijimo bei modulių instaliavimo darbų kaina yra pateikta „Prototechnikos“ 07 14 ir 21 d. informaciniuose pranešimuose. Reikalingi papildomi darbai bus apmokestinami numatytais įkainiais vertinant faktiškai darbams sugaištą laiką.

 

Veiksmų planas:

 

Etapas: 2016 m. rugsėjis

 • „Prototechnika“ pateikia darbų aprašymą, skirtą paruošti programos sąrašus, sąskaitas, operacijas ir kitus Jūsų „Euroskaita“ ar „LengvaSkaita“ duomenis VMI reikalavimams tenkinti. Šiuos darbus privaloma atlikti iki i.SAF bei i.VAZ modulių įsigijimo/įdiegimo.
 • Pasirašomas susitarimas dėl abiejų pusių įsipareigojimų atlikti paruošiamuosius darbus (atnaujinimus, tyrimą, duomenų pakeitimus ir pan.).
 • Įsigyjamos licencijos standartiniam i.VAZ ir i.SAF funkcionalumui.
 • Diegiamos standartinės duomenų perdavimo i.VAZ/i.SAF funkcijos, vykdoma bandomoji eksploatacija.
 • 2016 m. rugsėjo 23–28 d vykdomi i.VAZ, i.SAF modulių testavimai VMI pateiktoje bandomojoje aplinkoje.
 • Analizuojami testavimo rezultatai, esant reikalui atliekamos korekcijos, kiti papildomi darbai.

 

Etapas: 2016 m. liepa – gruodis

 • Klientai, turintys individualių poreikių (kitokių negu nurodyta standartinių modulių aprašyme) i.SAF ir i.VAZ realizavimui, užsako analizės ir tyrimo darbus. (Šis etapas būtinas visiemsturintiems individualių programos pritaikymųSAF ir i.VAZ reikalavimams.) Su klientais, pagal kurių verslo procesus standartinė programa netinka, pasirašomos tyrimo sutartys.
 • „Prototechnika“ pateikia tyrimo išvadas, kokios yra galimybės modifikuoti ir pritaikyti i.SAF ir i.VAZ pagal kliento verslo procesus.
 • Su įmonėmis, kurioms netinka standartiniai (STD) moduliai, sudaromos programavimo sutartys dėl papildomų programavimo darbų, be kurių STD funkcionalumas duomenų teikimui i.VAZ‘ui (korektiškai) neveiks.
 • „Prototechnika“ atlieka papildomus programavimo darbus.

 

Etapas: 2016–2017 m.

 • „Prototechnika“, sulaukusi VMI patvirtintų III būdo specifikacijų ir III būdui testavimo aplinkos, pateikia III duomenų teikimo būdo VMI informacinei sistemai galimybę

 

Trys duomenų pateikimo i.SAF posistemiui būdai:

 • 1 būdas – rankinis, įvedant dokumentus tiesiogiai į VMI posistemę;
 • 2 būdas – įkeliant duomenų rinkmeną;
 • 3 būdas – automatinis. (Tikėtina, kad VMI gali pateikti technines galimybes po 2017 m.)

 

Trys duomenų pateikimo i.VAZ posistemiui būdai:

 • 1 būdas – rankinis, įvedant dokumentus tiesiogiai į VMI posistemę;
 • 2 būdas – įkeliant duomenų rinkmeną;
 • 3 būdas – automatinis. (Tikėtina, kad VMI gali pateikti technines galimybes tik po 2017 m.)

 

Dėmesio!

Savo klausimus taip pat galite registruoti mūsų e-CRM sistemoje įvesdami užklausą http://crm.prototechnika.lt ir nurodydami „Dėl – i.VAZ arba i.SAF“.

Ačiū, kad esate su mumis!

Kiti įrašai

Žinių bazėje

Atraskite daugiau įrankių ir strategijų modernaus verslo auginimui.

Prototechnikos produktus naudoja:

Susipažinkite su mūsų sprendimais

Pritaikysime jums geriausią VVS sprendimą atsižvelgiant į dydį ir tikslus.

0 +

Metų versle 

0 +

Verslo sprendimų

0 +

Laimingų klientų

0 +

Metai “Know How” patirties

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį.

Atsiūsime ką nors tik kartą per savaitę ir tik atktualius verslui dalykus.